Til styret i Pihl – serviceavgiften på Sjusjøen

Til styret i Pihl

Ved leder Marianne Olssøn
Kopi: Bestyrer Per Fineid

Har Pihl AS perspektiv i sine avgjørelser?

Vi er innledningsvis fristet til å trekke frem et bibelsk sitat hentet fra Det gamle testamentet «Å danse rundt gullkalven». Det er en svært lite smigrende betegnelse, men dessverre er det et inntrykk fler og flere får av Pihl AS som nettopp «Danser rundt gullkalven». På sikt betyr det kanskje lite for Pihl, men sett i et perspektiv – og det bør enhver bedriftsleder gjøre, i alle fall om man ønsker å overleve over tid. Dessverre opplever vi at Pihl nå styrer etter en svært kort tidshorisont og det synes som om størrelse på utbytte er største drivkraft. Få lykkes over tid med det.

Generasjonsskifter har gjort at hvert år overføres 10-15 eiendommer nye eiere, mens  svært mange av våre medlemmer har hytter som har fulgt familier i generasjoner og således har mange familier sterke bånd knyttet til hytteområdet som sorterer under EAK Vel. De fleste hytter skifter eiere innad i familien. Det er her våre medlemmer ønsker å være og samle krefter. Argumenter som verdistigning er altså for denne gruppen ikke relevant.

På vegne av styret i Elgåsen, Aksjøen og Kuåsen Vel og deres medlemmer vil vi som tidligere varslet ikke uten videre godta Pihls begrunnelse for innføring av serviceavgift og kan ikke helt forstå hvorfor dette skjer nå. Det står å lese av brev datert 14 august 2017 at velforeninger har fått innsyn i kostnadsoversikten. Det forestår oss underlig å gi oss en slik mulighet når det allikevel ikke var rom for innspill. Vårt innspill ble avslått samme dag som de ble sendt.

Regnskap for 2016 viser at Pihl hadde et overskudd på drøye kr. 33.000.000 av omsatte kr. 66.000.000. Som en digresjon hadde Pihl i 2007 et overskudd på kr 9.490.000 av en omsetning på kr. 26.000.000. Ikke dårlig det heller! Da kan vi ikke annet forstå at Pihl frem til d.d. har finansiert vedlikehold av infrastruktur med hjelp av innkrevde festeavgifter.

I den senere tid har grunneiere i Ringsakerfjellet innført en vil vi påstå ny terminologi hva festetomter angår. Nå heter det seg at festeavgiften kun dekker leie tomten. Vi stiller oss da spørsmål om hvordan Pihl frem til nå har finansiert innføring og bygging av infrastruktur slik som veier og vannanlegg. Så vidt vi har kunnet bringe på det rene har vi hatt vannanlegget fra 1973. Og det helt uten serviceavgift!

I brevet står det også å lese at service avgiften også skal bidra til å finansiere og utvikle ski og løypenettet. Det vil med andre ord si at hytteeiere også her skal delfinansiere løypenettet. Vi er alle innforstått med det i følge lovverket ikke hjemmel for det, allikevel kreves penger inn.

Vi oppfatter det slik at Pihl tar på seg oppgaven å kreve inn penger for Sjusjøen & Omegn Skiforening. Friskt i minnet burde man ha regnskapsrotet i Sjusjøen & Omegn Skiforening som ikke på noen måte er oversiktlig og som samtlige velforeninger er bekymret for. Det blir jo ikke bedre av denne innblandingen.

I iveren etter nye inntektskilder virker det som Pihl helt har mistet bakkekontakten og perspektivet på hva alminnelig god kundepleie angår.

EAK vel har selvsagt ingen ting i mot at Pihl tjener gode penger. Det skulle bare mangle. I mange sammenheng har styret framsnakket Pihl som solid og lyttende grunneier og på mange områder opplever vi et godt samarbeid. Det vil vi svært gjerne fortsette med, men det betinger at Pihl tar en fot i bakken og en pause i dansen.

Vårt sterke ønske er altså at både serviceavgiften og den såkalte løypeavgiften ikke belastes hytteeiere. EAK Vels forslag er at styret tar saken opp til ny vurdering og trekker det hele tilbake. Det vil være god merkevarepolitikk!

Det er nok nå.

Eidsvoll, 31 august 2017

På vegne av EAK Vel
Egil Bjørke

Leder

 

 

Debattinnlegg

2 svar til “Til styret i Pihl – serviceavgiften på Sjusjøen”

  1. Bjørn, Kuåsen sier:

    Til Pihl: Det er ikke for sent å snu. Men da trengs det skamvett. Et gammelt norsk ord, som ikke bør gå ut av vårt språk. Det er typisk norsk å bli grisk.

  2. Tone Mikkelsen sier:

    Meget bra. Ringsaker kommune danser sammen med Pihl

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *