Vedrørende søksmålvarselet fra PIHL AS

Fellestjenester i Pihl

Er du en av de som ikke har betalt anbefaler vi at du leser hva Øyungen vel skriver. Styret i EAK Vel opplever søksmålvarselet fra Pihl AS som utidig fordi partene er enig om å søke løsning. Det er i alle fall det Pihl har signalisert. Som vi mange ganger har sagt ønsker vi orden og forutsigbarhet. Skremmeskudd er vi vant til fra andre fora, så det håndteres med sindighet.

Dette skriver Øyungen Vel;

Styret i Øyungen vel er blitt kontaktet av flere festere som nå har mottatt brev fra Pihl der det varsles om rettslig inndrivelse av serviceavgiften. I den forbindelse ønsker vi å opplyse om at Pihl i sitt svar til oss datert 27.12.18 har sagt at de er enige i at det er – sitat: «fornuftig å velge ut representative pilotsaker slik at en kan få en prinsipiell avklaring av de rettslige spørsmålene» og at det er «hensiktsmessig at partene enes om hvilke saker som skal være del av en slik prosess». Av svarbrevet framgår det også at Pihl vil komme tilbake med forslag til saker som er egnede og representative.

Vi har derfor ingen grunn til å tro at det vil bli iverksatt rettslig inndriving ovenfor alle som ikke har betalt. Slik vi oppfatter det er søksmålsvarselet Pihl nylig har sendt ut en ren formalitet kombinert med et forsøk på å «skremme» flest mulig til å betale før saken behandles i rettsapparatet.

Hvordan den enkelte vil forholde seg til dette er selvfølgelig opp til den enkelte, men vi foreslår på bakgrunn av det Pihl selv har opplyst at hver enkelt lar saken bero og avventer de rettslige avklaringene som kommer i kjølevannet av den prosessen velforeningene i fellesskap nå har igangsatt.

Det vil være ryddig å sende et kort svar til Pihl pr. brev eller e-post der kravet bestrides (ta vare på en kopi til eget arkiv). Teksten i brevet kan for eksempel være:

«Jeg/vi viser tilsøksmålsvaresl av _____________. Kravet bestrides. Jeg/vi forutsetter at saken stilles i bero i påvente av utfallet i den prinsippsaken som er igangsatt av velforeningene i området.»

Dersom noen hytteeiere mot formodning likevel skulle få et inkassokrav i posten på et senere tidspunkt, så kan inkasso enkelt unngås ved å sende et skriftlig svar direkte til inkassoselskapet der kravet på nytt bestrides.
Dersom noen i lys av søksmålsvarselet nå føler seg presset til å betale, vil vi anbefale at det samtidig med betalingen sendes et brev eller en e-post til Pihl AS der det står:

 «Serviceavgiften betales under forutsetning av at kravet er rettslig holdbart, ref. den igangsatte prinsippsaken. Det tas forbehold om å kreve tilbakebetaling for det tilfelle at domstolen finner at serviceavgiften helt eller delvis er uberettiget».

Dersom noe fremdeles er uklart, eller det er behov for ytterligere informasjon kan undertegnede også kontaktes.

Med vennlig hilsen
Styret i Øyungen Vel
v/Vegard Strøm og Anborg Bogsti

E-postadresse Pihl: post@pihlske.no

Postadresse Pihl:  Pihl AS,  Postboks 113, 2612 Sjusjøen

Debattinnlegg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *